takipçi satın al

Mekânın İçi ve Dışı Arasındaki Arayüze Dair Bir İnceleme

    Mekân, anlamı ve onu oluşturan bileşenlerden bağımsız olarak en temelde bir boşluğu tarifler ve iç ve dış diye ayrışmasına sebep olan sınırlar ile biçimlendirilir. Mekânsal boşluk insan ihtiyaçlarının ve arzularının bir sonucudur. Sınırlar ise içeriden ve dışarıdan eşzamanlı beslenir, tasarımda insan ihtiyaçlarının önemli bir girdi oluşturması kadar yapı elemanlarının çevreden korunması da büyük önem taşımaktadır. Yerin niteliklerinin, iklimin ve bazen de kültürel çevrenin yaşam biçiminin göz ardı edilmesiyle tasarlanan yapılar uzun ömürlü olamamaktadır. Mimarın görevi, iç ve dış arasındaki dengeyi tasarlamak, bir arayüz oluşturmaktır.

    Bu yazıda mekânın sınırları üzerine düşünürken, belleğimden çıkıp gelen UID Architects'in Japonya'nın Nara şehrinde inşa edilmiş projesi Casaneiro House'unu inceleyecek, kavramla uygulama arasında ortak bir zemin arayışı güdeceğim. Çift duvarlı yapısıyla öne çıkan Casaneiro House, sınırlayıcı niteliği olan mekân bileşenlerinden duvar için ilginç bir örnek oluşturmaktadır.


    Casaneiro House, UID Architects
    Yapı taş duvarlarla çevrilmiş, 1 metre kot farkı bulunan bir tepede konumlanır. İnsan-doğa ilişkisi üzerinden sürdürülen tasarımda, geniş, iç-dış hacimler parçalanarak yatayda yeniden düzenlenmiştir.

 


    Farklı ilişkilerle yan yana getirilen duvarlar, ışık ve esintinin hassas değişikliklerini yansıtmak için renklendirilerek mekâna yeni bir boyut kazandırılmıştır. İç mekândaki mobilya ve aksesuarların seçimi de duvar renklerine referansla yapılmış, renk duvarla birlikte mekânın sınırlarını tayin edici bir görev üstlenmiştir.
    Peyzaj kararlarında da renk harmonisinin etkisini görmek mümkün. 

    "İlkbaharda kiraz çiçekleri, yaz süsen, sonbahar yaprakları ve gingko yaprakları ile başlayıp, ardından kış çamı ve bambu…. Mevsimlik ağaçların ve çiçeklerin içinde açan renk katmanlarını, doğanın ezgilerini ve bol kokusunu okuyan ev, zengin ve bereketli bir yaşam için bir ortam olacaktır." (UID Architects, Archdaily) 

     Duvarın Değişen Rolü   
    
    Duvar içinden geçmesi mümkün olmayan, sınırlayıcı ve korunaklı bir görev üstlenir yapılarda çoğunlukla. Kapı ve pencere boşlukları kısmen bu geçirimsizliği kırar ve mekânsal sirkülasyon oluştururlar. Casaneiro House projesinde ise, duvarın çift yapılı özelliği onun anıtsal ağırlığını hafifleterek iç dış arasında, insanı duraklatan, kademelendiren ve yeni bir geçişe hazırlayan bağlayıcı bir nitelik kazanmış. Renk ise mekân algılarını doğrudan etkileyen, düşey elemanların geçirgenliğine ve şeffaf iletişimine karşın mekânın sınırlarını yeniden çizen bir rol oynamaktadır.   
    Mekânsal hacmin düşey elemanlarla bölünmesiyle oluşturulan yeni mekân, sınırlar üzerine düşünmeye teşvik ediyor.

   Proje hakkında detaylı bilgiye ulaşmak isterseniz buraya, UID Architects'in projelerini incelemek isterseniz de buraya tıklayabilirsiniz.


Atelier-Bisque Doll yapısına mutlaka göz atın!

Yazar: Ayşenur Sezer | Mimar
-

Kaynakça:
Kurak Açıcı F. , İç Mekanda Sınır Öğeleri, Akademisyen Kitabevi, İstanbul, 2015
"Casaneiro House / UID Architects" 22 Sep 2021. ArchDaily. Accessed 10 Apr 2022. <https://www.archdaily.com/968814/casaneiro-house-uid-architects> ISSN 0719-8884

Yorum Gönder

0 Yorumlar